Hiernaast vertelt Sophie welke activiteiten er zijn in het verpleeghuis en hoe ze dit ervaart. In deze video krijg je een indruk van haar humor. Mensen die haar kennen, zullen meteen Sophie herkennen.
In het boek op pagina 14 kun je het hele interview lezen, en onder meer zegt ze hierover:

“…Zo is het mij gelukt om de positieve kanten te zien. Een beetje gek doen helpt me omgaan met dingen. En moeilijke zaken kan ik met humor relativeren. Anders zou het allemaal wel heel zwaar zijn. Ik geloof in God, dat geeft me steun.”

Je kunt meer informatie vinden of het boek bestellen op hun website

Hetverpleeghuisisheteinde.nl